Om oss

Velkommen til IOS

IOS er et flerkulturellmuslimsk trossamfunn som organiserer mange muslimer med forskjellige etniske tilhørighet.
Vårt formål er blant annet å:

1. Ta vare på medlemmenes tro, moral, verdier og styrke muslimenes forhold til Islam.
2. Fremme likeverd, fredelig sameksistens mellom forskjellige folkegrupper og samtidig   vise respekt for andre menneskers religiøse ståsted.
3. Gi riktig informasjon om Islam
4. Jobbe for at ungdommer utvikler positive holdninger om seg selv og om samfunnet rundt omkrig dem. Vi vil hjelpe ungdommene slik at de får en sunn oppvekst som er langt fra kriminalitet, gjeng miljøer, lovbrudd og narkotika.
5. Vi motvirker ekstreme holdninger og bidrar slik at ungdommene skal være til nytte for seg selv og ellers for samfunnet.

Vi kan i tillegg hjelpe med følgende:
Vi organiserer islamsk leksjoner, forelesninger, emne kvelder om Islam, seminarer i administrasjon, og sosiale samlinger.

Bor du lang vekke fra Stavanger
Vi kan hjelpe med organisering av Quran undervisning til barna, undervisnings materiell, islamsk litteratur, rådgivning om forskjellige saker, Bønnetimeplan, organisering av begravelse uansett hvor du bor I landet.
Vi kan også organisere Islamsk vigsel for de som skal gifte seg.
Ved dødsfall av nære familie medlemmer kan vi UANSETT hvor du bor i landet, hjelpe til med organisering av hellig- vask, Janazabonn og islamsk begravelse.

Prayer Times

donasjon (sadaqah)

Kommer snart!

ta kontakt

Rådgiving

Har du behov for hjelp, råd og veiledning
Vi har rådgivere av begge kjønn fra forskjellige etniske bakgrunn. De har bred erfaring fra forskjellige arenaer og som du absolutt kan stole på. De er også pålagt taushetsplikt.

Vi kan hjelpe med blant annet følgende:
Trenger du noen voksne å snakke med, som du kan stole på, da kan du trygt snakke med en av våre rådgivere.
Angående konflikter mellom foreldre og barn, kan vi veilede eller prøve å løse konflikten gjennom dialog og forståelse.
Klagesaker i forbindelse med søknader, garantier, klage på avslag av forskjellige arter
Ungdommer, tenåringer og voksne som er i livskriser skal vi prøve å hjelpe og veilede etter beste evne.